2021 04 Útok na prírodu

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2021/04/2104_KAPITAL-04-WEB_PROFILOVKA-1280x1280.png

#readbookchin

#4 sprevádzajú diela kolektívu Space Industries

Autorom projektov je Kevin Bernard Moultrie Daye.

„Príroda je sama osebe politická – Nie a priori alebo zo svojej podstaty, ale preto, že je naskrz preniknutá následkami mocenských vzťahov medzi ľuďmi.” Brian Holmes

Projekty Landscape objectsTaxonomy of Spatial Violence vizualizujú mierku, v ktorej lomy, bane a priehrady zasahujú do prostredia. Hĺbka, rozsah a intenzita týchto vstupov sa nedá vnímať pri bežnom pozorovaní, Space Industries nám tak pomáhajú predstaviť si ich a uchopiť ich rozmer, a to s využitím verejne dostupných dát (USGS National Elevation Data). Z krajiny sa pri tom stáva abstrakcia: je buď vtesnaná do umelého výseku, alebo z nej odstránili povrchovú vrstvu a stáva sa geometrickou priestorovou konfiguráciou. Space Industries tým poukazujú na to, že architektonické a inžinierske reprezentácie sú jedným zo spôsobov objektifikácie krajiny, pretože ju znázorňujú ako ložisko, zdroj surovín, zásobáreň vody či úložisko odpadu a pod. Zneviditeľňujú pri tom environmentálne, ale aj sociálne a ekonomické dopady projektov na prostredie v dlhodobom horizonte, či mimo rámca daného výseku. Autori vedia o násilí, ktorého sa architektúra dopúšťa na konceptuálnej i materiálnej úrovni. Preto sa podľa vlastných slov nezaoberajú tým, čím bola doteraz, ale tým, čím by mohla byť. Skúmajú podmienky, v ktorých sa môžu architektúra a kritický priestorový dizajn stať nástrojmi vzdoru voči nerovnostiam, namiesto toho, aby ich reprodukovali.

Space Industries pôsobia v San Francisco Bay Area a v Los Angeles.

Partneri: