2020 04 Dystópie

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2020/04/O_obalka-scaled.jpg

#0800212212

#4 sprevádzajú diela Olgy Fedorovej.

Z portfólia Olgy Fedorovej sa k téme čísla ťažko vyberá, pretože dystopický charakter majú jej diela bez toho, že by ho museli explicitne tematizovať. Je to tým, ako kombinuje klinickú sterilnosť a pocit blízkosti, ktorý je v niečom znepokojivý? Konfrontuje nás s charaktermi, ktoré sú zjavné prefabrikáty: digitálne dokonalé telá alebo monštrá ako z animovaných blockbusterov, surovosť a surreálnosť snov, krivky také presné, že sa pri nich chytáme odkazu na Matrix ako záchytného retro-bodu. Olga Fedorova pracuje s médiami fotografie, maľby, digitálneho zobrazovania a inštalácie. Často využíva techniku lentikulárnej tlače, ktorá vytvára ilúziu hĺbky, zmeny alebo pohybu, ak je obraz videný z rôznych perspektív. Ale rovnakú nestabilitu a podvratnosť obsahujú aj jej digitálne obrazy a tlače. Sú to výjavy, ktoré sa prepadajú do seba, vrstvia, zrkadlia, odkazujú na vlastné slabé miesta a možno sa v nich vyžívajú, lebo  žiadne miesto na rozhraní digitálneho a fyzického nie je imúnne voči vlastným meta-reprezentáciám. You can get it online. Whatever you want. Whenever you want. Už sa len rozhodnúť, či je to dobrá správa.

Olga Fedorova sa narodila v Moskve, momentálne žije a pracuje v Bruseli.

Snake, digitálny obraz, 2020, titulná strana

Red suit, lentikulárna tlač, 121 × 91 cm, 2018, s.4

Cupid and Psyche, digitálny obraz, 2018, s.7

Island, lentikulárna tlač, 121 × 91 cm, 2018, s.11

Night nurse, tlač na plátne, 80 × 60 cm, 2019. s. 12

Body positive, lentikulárna tlač, 121 × 91 cm, 2018, s. 14

Singular point 2, digitálny obraz, 2019, s. 16

Cover magazine 2, digitálny obraz, 2019, s. 18 

Protection, tlač na plátne, 80 × 60 cm, 2019, s. 19

Harem, digitálny obraz, 2019, s. 20

Come near me, tlač na plátne, 150 × 120 cm, 2019, s. 23

Red milk, tlač na plátne, 150 × 120 cm, 2019, s. 26

Cover magazine 1, digitálny obraz, 2019, s. 28

Cover magazine 4, digitálny obraz, 2019, s. 30

Burn the witch, tlač na plátne, 80 × 60 cm, 2019, s. 33

Partneri: