Obálka publikácie Kolektívu socialistických pacientov (SPK), Aus der Krankheit eine Waffe machen!, 1972

Predstava o tom, čo znamená byť úspešným človekom, sa neustále mení. Za posledné storočie sa definícia úspechu výrazne rozvinula a ovplyvnila naše súčasné chápanie tohto pojmu aj následkom prelínania odborného jazyka psychológie s firemným jazykom efektivity. V tomto texte sa zameriavam na dva faktory, ktoré úzko súvisia so súčasnou predstavou „úspešného človeka“ – prácu a (duševné) zdravie. Skúsme sa pozrieť na to, ako nás práca a zdravie definujú a ako sú spolu úzko prepojené a ďalej manipulované skrz kultúru výkonu a jazykom produktivity.

Štruktúra práce sa zmenila. Fordovský model továrne, kam sme chodili každý deň pracovného týždňa na určitý čas, sa pomaly vytráca a nahrádzajú ho sofistikovanejšie modely práce. Ako píše Shoshana Zuboff (2019), posun od disciplinárnej spoločnosti k spoločnosti dohľadu dokázal zmeniť naše vnímanie práce a začleniť ju aj do nášho „voľného“ času, čím sa v konečnom dôsledku zotreli hranice medzi prácou a voľným časom. Predstava dvadsaťštyrihodinového dňa rozdeleného na tri osemhodinové časti – prácu, spánok a voľný čas už nie je reálna. Namiesto toho sa všeobecne očakáva a akceptuje, že práca nie je len záležitosťou jednej konkrétnej budovy – továrne, korporácie, …, ale formuje celý náš život. Práca je s nami všade. Očakáva sa od nás, že [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.