MDŽ 2022

Sasi Moran8. marca 20221560
foto: Kvet Nguyen

Na Medzinárodný deň žien v roku 2022, aj každý iný deň, sme solidárne so ženami a kvír ľuďmi, predovšetkým s tými zasiahnutými vojnou na Ukrajine, ale aj v ostatných krajinách pustošených vojnovými konfliktmi.

Dnešný deň venujeme ženám, ktoré utekajú pred vojnou (často so svojimi deťmi) a potrebujú nielen našu materiálnu a psychickú oporu, ale predovšetkým otvorené hranice, zjednodušené azylové konanie, systematicky riešené dostupné bývanie a pracovné príležitosti za dôstojnú mzdu, ktoré zodpovedajú ich vzdelaniu a schopnostiam, prípadne rekvalifikačné a jazykové kurzy.

Materiálnu pomoc potrebujú aj ženy, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na Ukrajine a čelia násiliu v súvislosti s inváziou ruskej armády. Dôležitou súčasťou podpory týchto žien, detí a kvír ľudí je kolektívne a hlasné stanovisko proti vojne a štátnemu násiliu, a to nielen na európskom kontinente, ale po celom svete.

Ženy z Ukrajiny, ktoré žijú na Slovensku, čelia dnes nielen prekérnej situácii, v ktorej sú vnímané ako lacná pracovná sila, ale aktívne pomáhajú svojim blízkym na Ukrajine. Čo môžeme pre ne urobiť, je poskytnúť im podporu v ich snahách, a taktiež sa zasadzovať  proti prekarizácii ekonomických migrantiek na pracovnom trhu v rámci EÚ.

Kvír osoby sa taktiež vo vojnovej situácii stávajú zraniteľnejšími, a to hlavne transrodové ženy, muži a nebinárne osoby, ktoré dokumenty označujú ako mužov. Právna tranzícia je dlhotrvajúci proces a “mužské pohlavie” v dokumentoch nemusí reflektovať identitu daného človeka. Musíme trvať na tom, že nikto, vrátane transrodových žien (bez ohľadu na ich dokumentáciu), nesmie byť nútený k vojenskej službe a musí im byť umožnené opustiť Ukrajinu, pokiaľ si to želajú.

Ďalším problémom, ktorému čelia transrodové osoby je prístup k zdravotnej starostlivosti. Toto sa týka aj zdravotne znevýhodnených ľudí na Ukrajine, ktorým je sťažený alebo znemožnený útek, ale aj úkryt, kvôli bariérovosti alebo závislosti na zdravotných pomôckach. Je kľúčové aby podpora, ktorú poskytujeme reagovala na špecifické potreby zraniteľných skupín, pretože aj zdravotne znevýhodnení ľudia si zaslúžia prežiť.

V neposlednom rade si chceme pripomenúť dobrovoľníčky na slovensko-ukrajinských hraniciach, ale aj tie pracujúce na dopravných uzloch alebo z domu, ktoré venujú svoj čas a energiu náročnej (fyzicky aj psychicky) a neplatenej práci na pomoc utečenkyniam a utečencom z Ukrajiny.

Našou zbraňou je solidarita.

Sasi Moran

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: