2019 06 Súčasné Maďarsko

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2019/07/1906_MADARSKO_KAPITAL-WEB_PROFILOVKY-CISIEL.png

#kiallunkakulturaert

#06 sprevádzajú diela Szabolcsa KissPála

Súčasné Maďarsko

Szabolcs KissPál sa narodil v roku 1967 v mestečku Marosvásárhely. Od roku 1993 žije s rodinou v Budapešti. Je aktivistom, umelcom a pedagógom. V rokoch 2013 a 2015 viedol Ateliér Transpraxis (art/social justice/culture) na Katedre intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, aktuálne je docentom budapeštianskej Maďarskej univerzity výtvarného umenia (Magyar Képzőművészeti Egyetem – MKE).

Je hlasom maďarských umelcov a neustále nám dôsledne pripomína, že umenie je politickým nástrojom a môže formovať kritické myslenie. Aj v podnebí, v ktorom pracovať kultúrne-kriticky nie je príliš vítané. Jeho dlhodobý záujem (naprieč médiami a prístupmi) v prvom rade analyzuje vplyv obrazu, médií a informácií na formovanie spoločenských vzťahov, nálad a identít.

Vďaka KissPálovmu záujmu o komplexnosť mechanizmov, ktoré vyživujú aj konštrukty národnej hrdosti, vznikol aj jeho dlhodobobý výskum. Okrem mnohých domácich i zahraničných výstav v poslednom desaťročí (Ludwigovo múzeum, Benátske bienále, múzeum Stedelijk…) tento výskum vyústil aj do mohutného výstavno-knižného projektu Od umelých pohorí k politickej viere (maďarská trilógia) / A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia). Zlomok tejto muzeálnej špekulácie sprevádza aktuálne číslo Kapitálu. Často úsmevne, ale zväčša mrazivo.

Partneri: