2018 12 Bývanie

https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2019/01/1812_KAPITAL-12_BYVANIE-na-web-profilovka.png

#bytcinebyt

#12 sprevádzajú diela architektonického štúdia PLURAL

Bývanie

Decembrovým číslom Kapitálu vás sprevádzajú diela architektonického štúdia PLURAL. V roku 2009 ho založil Martin Jančok a o štyru roky sa k nemu pripojili Michal Janák a Ivana Čobejová. Odvtedy spolupracovali s mnohými ďalšími z oblasti architektúry a umenia. Ako sami vravia, architektúra je zo svojej podstaty plurálna. PLURAL sa venuje architektúre, dizajnu výstav a špekuláciám o meste. Stoja za revitalizáciou neologickej synagógy v Žiline, ktorá bola tento rok nominovaná na European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. Z ich štúdia vyšiel aj letný pavilón Slovenskej komory architektov s názvom CE-ZA-AR. Architektúru vnímajú alo nástroj na pretváranie danej reality. Zaujímajú sa predovšetkým o formu a priestor. Myšlienky pretvárajú do základného architektonického slovníka. V decembrovom čísle Kapitálu venovanom téme bývania nás konfrontujú s reálnymi architektonickými typmi bývania v Bratislave. Tie sú zobrazené na stredovej dvpjstrane a zaznačené v mapách sprevádzajúcich články a ostro kontrastujú s túžobným ideálom bývania.

Kristína Országhová

Partneri: