Aktívny občan je taký, ktorý platí dane

Veronika Valkovičová11. februára 20201540

Ešte v období sladkej predvolebnej nevedomosti a optimizmu Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti stihol zrealizovať podujatie hodné obdobia čakania na to, „ako sa ľud vyjadrí“. Okrem iného, sme sa dozvedeli, že ľudia z občianskeho sektora nie sú všeobecne nenávidenou skupinou, ako ich niektorí predstavitelia politických elít popisujú. Bu-bu-bu zo Sorosa sa nepotvrdilo a – na rozdiel od maďarskej spoločnosti – mimovládkový kolonializmus nie je strachom, ktorý by pociťovali Slováci a Slovenky.  

Seminár k národnému projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 5. februára, mal za cieľ predstaviť predbežné výsledky z niekoľkých výskumných aktivít. Obočie zdvíhajúci počet fokusových skupín či stovky dotazníkov hľadali odpovede na otázky postojov širokej verejnosti k občianskemu sektoru, ako aj na otázky o identite samotných „aktívnych občanov a občianok“. Z postojového prieskumu vedeného sociologičkou Zorou Bútorovou napríklad vyplynulo, že pod pojmom „aktívny občan“ si široká verejnosť skôr predstavuje pracujúceho človeka („neparazitujúceho“), ktorý platí dane. V rebríčku najzávažnejších problémov na Slovensku sa ako najvýraznejšie ukázali: 1. Nízke príjmy, 2. Korupcia a klientelizmus, 3. Nízka kvalita a dostupnosť zdravotníctva, 4. Politici v organizovanom zločine, 5.Klimatické zmeny a ochrana životného prostredia (hurá!). Pociťované problémy ďalej viditeľne formujú predstavy o tom, ktoré organizácie občianskeho sektora sú užitočné – na prvých priečkach sú tie, ktoré pomáhajú v sociálnych problémoch, so životnými pohromami a v zdravotných ťažkostiach. Na posledných miestach sú tie, ktoré sa venujú rómskym komunitám, migrujúcim osobám a LGBTI ľuďom. 

Široká verejnosť, ako aj oslovení aktivisti a aktivistky, vnímajú význam občianskeho sektora práve v tom, že supluje štát. To by bolo na niektorých miestach ešte v poriadku, keby relevanciu týchto organizácií nevideli práve v poskytovaní sociálnych služieb. 

Predpovedám relácii V Siedmom nebi Vila Rozborila ako neziskovke veľkú budúcnosť. Finálnu správu z tohto národného projektu budem netrpezlivo očakávať. 

Veronika Valkovičová

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: