2019 07 PornoHistorický KapitálAko pred sto rokmi stvorila Nová kultúra novú Čínu

Jakub Dovčík8. júla 2019224

 

Spisovatelia, profesori a nespokojní študenti zmenili to, s čím nepohli generáli či princovia.

 

Začiatkom júna tohto roku sledoval celý svet s napätím obrovské protesty v Hongkongu, špeciálnom administratívnom regióne Číny. Ulice zaplnili až dva milióny protestujúcich proti kontroverznému zákonu o vydávaní obvinených ľudí do krajín, s ktorými nemá Hongkong o takomto procese uzatvorenú zmluvu.

 

Šiesteho júna sa tiež konal protest, ktorý je tu už po tridsať rokov každoročnou tradíciou. Jubilejné výročie brutálneho zásahu čínskej armády proti študentom na Námestí Tiananmen (Námestie nebeského pokoja) v Pekingu si pripomínal celý svet, len inde v Číne sú zmienky o ňom prísne zakázané.

 

Čo majú tieto protestné hnutia do veľkej miery spoločné, je to, z akej historickej skúsenosti vychádzajú a čo symbolizujú pre pekinskú moc.

 

Tento rok sme si navyše pripomenuli sté výročie štvrtého mája 1919, dňa, ktorý je sám symbolicky taký významný, že v posledných sto rokoch neexistovalo protestné hnutie v rámci čínskeho sveta, ktoré by sa nejakým spôsobom neodvolávalo na jeho odkaz. A nebola ani čínska vláda, ktorá by sa pri protestoch a spomienke na štvrtý máj nebála o vlastnú stabilitu.

 

Príbeh štvrtého mája 1919 je príbehom katalyzátora moderných čínskych dejín a ukazuje sa na ňom, aké dôležité je podporenie protestných a revolučných hnutí literárnou a ideologickou zmenou spoločenskej paradigmy. Možno ho taktiež vnímať ako istý návod na to, ako prekonať stáročia trvajúcu ideologickú izolovanosť od potrieb reálneho sveta, ktorá bráni progresu krajiny a kultúry. A hoci je to príbeh moderných dejín Číny, pozornému čitateľovi či čitateľke určite neujdú viaceré podobnosti so situáciou v istej časti dnešného slovenského politického spektra.

 

Expozícia: Tradičná Čína dominuje vlastnému svetu

 

Tradičná čínska kultúra a spoločnosť sa vyvíjala do veľkej miery úplne izolovane od tej európskej. V rámci sveta, v ktorom existovala takmer až do začiatku devätnásteho storočia, bola absolútne hegemónnou súhrou ideí a systémov spravovania štátu.

 

Čo však vlastne bola tá „tradičná čínska kultúra“? Kým o európskej a západnej filozofii sa občas vtipkuje, že je len kopcom odkazov na Sokrata, Platóna či Aristotela, o tej tradičnej čínskej by sa dalo niečo podobné povedať aj vcelku bez vtipkovania.

 

Predstavte si hegemóniu jazyka a kultúry na úrovni katolíckej cirkvi nad každým aspektom života a spravovania štátu – od noriem extrémne patriarchálnej rodiny až po systém vyberania daní. No kým v Európe ostala po stredoveku latinčina medzi katolíkmi len liturgickým jazykom, v Číne bola oficiálna tradičná čínština (wenyan wen) jedinou oficiálnou formou písaného jazyka.

 

Jej hegemóniu udržiavalo to, že jediným spôsobom spoločenského rastu v rámci existujúcej hierarchie boli takzvané imperiálne skúšky. Mali viacero úrovní a všetky vychádzali prevažne zo znalosti „štyroch kníh a piatich klasík“, ktoré dnes súhrnne označujeme ako konfucianizmus. Od dynastie Song boli ich súčasťou aj niektoré praktické vedomosti z práva či vojenských oblastí, no tie hrali výrazne vedľajšiu úlohu.

 

Znalosť týchto deviatich textov s komentármi sa budovala u nájdených chlapcov od skorého detstva, keďže vzdelanie bolo dostupné v extrémne patriarchálnej spoločnosti len mužom. Nekonečné memorovanie a recitovanie tých istých textov vytvárali rovnaký spôsob myslenia a systém hodnôt u tých, ktorí v imperiálnych skúškach uspeli.

 

Úspech v skúškach znamenal spoločenský a ekonomický rast, a to nielen oficiálnymi spôsobmi. Inkarnácie korupčného správania sú bežné v čínskej spoločnosti odnepamäti a na vzdelanie talentovaných chlapcov sa často skladala celá dedina, ktorá následne prosperovala a padala s ich výsledkami.

 

Rigidnosť jazyka bola zabezpečená tým, že tradičný čínsky jazyk nemal gramatické pravidlá, aké máme vo väčšine jazykov.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

 

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *