https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/01/2percenta.png

Máme veľké plány, túžime rozširovať našu komunitu, šíriť osvetu o našej činnosti a pripraviť pre vás čo najviac skutočne zaujímavých a hodnotných podujatí. Nechceme škrtať, ale rásť a vaše 2% nám veľmi pomôžu.

Naše údaje:

IČO: 51802244
Obchodné meno: KPTL
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Štefánikova 4475/16, 811 04  Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Oficiálny zoznam poberateľov 2%

Poukázanie 2% z dane za zúčtovacie obdobie 2022:

Zamestnanec

1) krok
Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok
Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3) krok
Ak ste členom dobrovoľníckeho centra, prípadne pracujete ako dobrovoľníci v inej organizácií, vypýtajte si potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti, aby ste mohli poukázať až 3% z vašich daní.

4) krok
Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.

Tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní dane FO – tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane FO – tlačivo
Vyhlásenie o poukázaní dane FO – online
Potvrdenie o zaplatení dane – online

Fyzická osoba

Fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie: Do daňového priznania vpíšte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marec 2023. V prípade, že si predlžujete termín podania daňového priznania, aby sme mohli prijať 2% z vašich daní, musíte ho podať do 30. apríla 2023.

Tlačivá:

Daňové priznanie typu A – online
Daňové priznanie typu B – online

Právnická osoba

Tlačivo:

Daňové priznanie právnických osôb

Partneri: