https://kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2022/01/2percenta.png

Máme veľké plány, túžime rozširovať našu komunitu, šíriť osvetu o našej činnosti a pripraviť pre vás čo najviac skutočne zaujímavých a hodnotných podujatí. Nechceme škrtať, ale rásť a vaše 2% nám veľmi pomôžu.

2%

1) krok
Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok
Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Veľmi pozorne si prečítajte poznámky a poučenie. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné.

3) krok
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3%

1) krok
Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.

2) krok
Na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 3%.

3) krok
Ak ste členom dobrovoľníckeho centra, prípadne pracujete ako dobrovoľníci v inej organizácií, vypýtajte si potvrdenie o tejto dobrovoľníckej činnosti, aby ste mohli poukázať až 3% z vašich daní.

4) krok
Všetky tri vyplnené tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska.
Termín podania: do 30.4.2022

INÉ

Fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie: Do daňového priznania vpíšte údaje o našej organizácii, termín na podanie daňového priznania je 31. marec 2022.
V prípade, že si predlžujete termín podania daňového priznania, aby sme mohli prijať 2% z vašich daní, musíte ho podať do 30. apríla 2022.

1,5% (2%) Právnické osoby

Postup je trochu komplikovanejší, veľmi radi ho poskytneme na požiadanie. Prosím, kontaktujte nás: info@kapital-noviny.sk

Naše údaje:
Názov: KPTL
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51802244
IBAN: SK04 8330 0000 0025 0147 8992
Sídlo: Štefánikova 4465/16, 811 04, Bratislava

Partneri: