Cancel culture je fenomén známy najmä vďaka „vymazávaniu“ ľudí za ich nevhodné a ofenzívne správanie či komentáre. Definícia pojmu a jeho využívanie v praxi nie sú úplne jasné, základným princípom však je bojkot alebo „vypovedanie“ ľudí, ktorých postoje sú spoločnosťou považované za neprijateľné, či už ide o postoje rasistické, sexistické alebo homofóbne. Z tohto uhla pohľadu je cancel culture vnímané ako nástroj na vymazávanie neakceptovateľného správania a pre niektorých ľudí aj ako spôsob boja proti utláčaniu. Jedným z hlavných problémov je však fakt, že „cancelovanie“ sa netýka len rasistov či sexistov, ale aj anarchistov, feministiek a environmentálnych či queer aktivistov, ktorí sú pre svoje politické presvedčenie a explicitnej kritike kapitalizmu „zrušení“ a v mnohých prípadoch vyhodení z aktivistických kruhov a práce.

Prípad Graeber

Jedným z najznámejších príkladov tzv. zrušenia z dôvodu politického presvedčenia je prípad Davida Graebera. Graeber, profesor antropológie a anarchista, pôsobil na Yaleovej univerzite do jari 2005, kedy mu univerzita oznámila, že na nasledujúci akademický rok mu nebude predĺžená zmluva, a to aj napriek veľkej podpore študentov a vynikajúcim akademickým výsledkom. Univerzita neuviedla žiadny oficiálny dôvod a jej predstavitelia sa ku Graeberovmu vyhodeniu odmietli bližšie vyjadriť. Toto rozhodnutie vyvolalo rozsiahle pobúrenie medzi profesormi antropológie, akademikmi a novinármi, ktorí tvrdili, že bolo ovplyvnené Graeberovou anarchistickou politikou [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.