2021 02 Kultúrne politikyTematický KapitálVerejné zdroje ako „kokeš”? 

Matej Sotník9. februára 2021201

Na to, aké pestré panoptikum aktérov a aktérok slovenskej kultúrnej scény a ich postojov predstavuje televízny dokumentárny film More hudby — kultúra v čase korony (2020) z produkcie RTVS, ponúka pomerne plochý a úzky pohľad na krízu, ktorú pandémia spôsobila v kreatívnom priemysle. Do popredia sa dostávajú viac ľúbivé filozofovania známych osobností, náreky či chvály, výpovede bez skutočnej výpovede než analýza príčin súčasného stavu. Divácky atraktívne dokumentárne rozprávanie pritom nie je prekážkou k tejto ceste, ba naopak, malo by byť pomôckou. V nasledujúcom texte nechcem film recenzovať, ale skôr kriticky polemizovať či rozvíjať niektoré tvrdenia, ktoré v ňom zaznievajú, a to najmä v súvislosti s problematikou verejných zdrojov. 

Pandémia rozhodne obnažila systémové diery. Nie však diery dlhodobo nefungujúceho systému, ale skôr tie, ktoré existujú z povahy postupného vývoja a kultivácie kultúrneho environmentu na jeho inštitucionálnej úrovni. Ten by neexistoval bez iniciatívy nezávislých profesijných organizácií, zanietených kultúrnych profesionálov a profesionálok,ako aj dlhšieho pôsobenia Mareka Maďariča na ministerstve kultúry, počas ktorého vznikli dve kľúčové donorské organizácie — Audiovizuálny fond a Fond na podporu umenia. Posledná dekáda bola teda v zmysle profesionalizácie nezávislej kultúrnej prevádzky spolu so skvalitnením nezávislej umeleckej tvorby významnou a jej výsledky možno vnímať (a merať!) naprieč mediálnym diskurzom úspechmi na lokálnych aj medzinárodných podujatiach či na sociálnych sieťach, pomocou ktorých jednoznačne tiež dokážeme zachytiť novú a pomerne dynamicky sa premieňajúcu kultúrnu paradigmu.

Rozhodnutie tvorcov zaradiť do filmu napríklad výpoveď Andreja Šebana o tom, že slovenská kultúra dlhodobo smeruje na dno, ktoré musí pokoriť, aby sa mohla pozviechať, je z tohto pohľadu problematické. Z výstavby filmu pritom cítiť, že viac ako o dokumentárnu objektivitu spočívajúcu spravidla v rôznosti odznievajúcich názorov, išlo o sugestivitu výpovede známeho hudobníka. Tento princíp je ďalej exploatovaný viac-menej na ploche celého filmu, čo len zbytočne teatralizuje a zjednodušuje pohľad na kultúrny segment. Koho necháme prehovoriť je [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte ročné predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia