Veľký Gatsby na pobreží Kaspického mora

Martin Makara11. marca 2021939

Druhý román Olgy Grjasnowej možno charakterizovať ako expatovskú prózu s autobiografickými rysmi, ktorú dobre poznáme aj zo slovenskej literatúry. Komparatistický výskum by, predpokladám, potvrdil, že táto línia tvorby je viac či menej prítomná vo všetkých literatúrach krajín bývalého východného bloku. Dril a disciplína v autoritatívnom režime, únik z konzervatívneho prostredia, oslobodenie sa na Západe, avšak s nástojčivým pocitom frustrácie: to sú len niektoré z motívov, ktoré charakterizujú aj Právnu nejasnosť jedného manželstva. Ľúbostný trojuholník sa v priebehu rozprávania mení na ďalšie geometrické útvary a relativizuje akúkoľvek definíciu lásky. Hoci manželstvo Leyly a Altaya vzniká len formálne, ako kamufláž ich homosexuality, Altay v ňom postupne nachádza čosi, čo mu klubové romániky na jednu noc nedokážu poskytnúť. Ich vzťah sa komplikuje nielen vpádom umelkyne Jounon doň, ale aj únikom Leyly pred sebou z Berlína do krajiny vlastného detstva: Azerbajdžanu.

Rozdelenie knihy na dve časti možno interpretovať ako predel dvoch svetov: liberálneho Západu a konzervatívneho Východu, v ktorých platia celkom odlišné pravidlá. Nie však pre špičkovú baletku a psychiatra, ktorí pochádzajú z privilegovaných zakaukazských rodín. Návrat domov pre nich znamená nanajvýš vzťahové precitnutie, sociálna realita Baku a okolia sa ich nijak nedotýka. Ich pobyt tam pôsobí ako orientálna verzia Veľkého Gatsbyho. Je Grjasnowej román o hľadaní svojej kultúrnej identity? Ako sa to vezme: títo moderní nomádi o korene nestoja. Sú na neustálom úteku a necítia záväzky k nikomu a ničomu okrem svojich rozmarov, ktoré môžu ako veľkomeštiaci pestovať v akomkoľvek kultúrnom kontexte. Počas pandémie je kniha aktuálna tam, kde ukazuje, ako môže byť promiskuitný, zábavou a drogami definovaný životný štýl nielen závislosťou, ale aj existenčnou nevyhnutnosťou. Právna nejasnosť jedného manželstva je tým typom románu, ktorý sa kompletizuje až literárnou kritikou – ak vie, na čo sa zamerať.

Olga Grjasnowa: Právna nejasnosť jedného manželstva. Preložila Paulína Čuhová. Laputa/Literárna bašta, 2020.

Martin Makara

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: