Univerzita a jej princípy ako funkcia poznania

Martin Makara19. októbra 2022486

Keď som v kníhkupectve prvý raz uvidel českojazyčné vydanie knihy Joanny Williams s titulom Akademické svobody ve věku konformity, napadla mi otázka týkajúca sa relevancie témy tejto publikácie v česko-slovenskom prostredí. Vnímajú tunajšie akademičky a akademici akademické slobody ako ohrozené? Ak áno, čím? Britská autorka totiž mieni, že „největší ohrožení akademických svobod dnes nepochází od studentů, byznysu nebo vlády, ale od učenců, kteří ve snaze prosazovat akademickou spravedlnost na úkor akademických svobod podporují autocenzuru, uzavírají rozpravu a vytvářejí kulturu konformity“. Príčinou má byť tendencia nahrádzať princíp akademických slobôd princípom akademickej spravodlivosti (resp. ho uprednostňovať), v dôsledku čoho podľa autorky hrozí, že „se univerzity vrátí do postavení středověkých institucí, neboť mnohí učenci dnes raději než církvi vzdávají hold liberálnímu názoru“. Predmetná kritika angloamerickej akademickej prevádzky vychádza z konzervatívnej perspektívy, zaiste však stojí za pozornosť nielen pre pochopenie vyhrotenej (ne)kultúry rušenia na západných univerzitách, ale aj pre všeobecnejšie, dnes zvlášť aktuálne úvahy o slobode slova.

Hoci autorkina obhajoba tradičných disciplín ako akéhosi základu akademických slobôd nevyznieva presvedčivo (garantom objektivity či pravdy výskumných výsledkov má byť akademické spoločenstvo príslušnej disciplíny, čo filozoficky neobstojí), jej diagnostika progresívneho zvyšovania citlivosti akadémie až do jej progresivistického precitlivenia v prvom rade vítane podnecuje (a z daného hľadiska aj jasne zodpovedá) celý rad otázok o funkcii univerzity. Tie sú zvlášť pálčivé pre marxisticky orientované čitateľstvo, keďže úzko súvisia s kvalitne rozvinutou, súčasne však rozporuplnou marxistickou gnozeológiou: možnosti a spôsoby poznávania totiž spolu so samotnou jeho povahou podmieňujú platnosť Humboldtovho výroku o tom, že na univerzite nie je ani učiteľ pre študenta, ani študent pre učiteľa, ale obaja sú tam pre pravdu. Ak aj v duchu postmodernej lektúry Pravdu odmietneme, akademické slobody – podobne ako racionálna argumentácia – pre univerzitu naďalej ostávajú dôležitými, hoci ich zmysel sa od konzervatívneho poňatia líši.

Joanna Williamsová: Akademické svobody ve věku konformity. Jak čelit strachu z poznání. Preložil Jiří Beránek. Academia, 2022.

Martin Makara

Vydanie čísla Bertolt Brecht bolo podporené Nadáciou Rosy Luxemburg.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: