Reprezentácia zdravotného znevýhodnenia v detských knihách má pred sebou ešte dlhú cestu

Nie je jednoduché nájsť detskú knihu alebo román pre mladých dospelých, ktorý by verne zobrazoval zdravotné znevýhodnenie. Podľa štúdie severoamerického Kooperatívneho centra pre detské knihy (CCBC) z roku 2019, iba 3,4 percenta detskej literatúry obsahovalo hlavnú postavu so zdravotným znevýhodnením. Ešte náročnejšie je nájsť protagonistov či protagonistky so znevýhodnením, ktoré by mali skúsenosť s viacerými marginalizovanými identitami – akými sú postavy so zdravotným znevýhodnením z etnickej menšiny, LGBTQ postavy so zdravotným znevýhodnením, zdravotne znevýhodnené náboženské či kultúrne menšiny, či obézne osoby so zdravotným znevýhodnením. (Treba dodať, že CCBC v súčasnosti nesleduje postavy, ktoré by mohli spadať pod viacero identít.) Tieto štatistiky nie sú prekvapujúce, ak zohľadníme, aká je súčasná mediálna scéna a jej vzťah k zobrazovaniu zdravotného znevýhodnenia a tiež zvážime, akým bariéram musia autori a autorky so zdravotným znevýhodnením čeliť, keď sa pokúšajú o publikovanie svojej práce.

Z historickej perspektívy mnoho kníh pre deti s hlavnými postavami so zdravotným znevýhodnením spadá do jednej z kategórií: „inspiration porn“ (vyžívanie sa v inšpirácii, pozn. prekl.), znevýhodnenie ako trauma/tragédia, alebo hlavná postava dostáva životnú lekciu od postavy so zdravotným znevýhodnením (často od člena/členky rodiny alebo priateľa/priateľky). „Inspiration porn“ je pojem, ktorý bol nedávno vytvorený aktivistkou za práva ľudí so zdravotným znevýhodnením Stellou Young. Charakterizuje príbehy, ktoré pristupujú k osobe so zdravotným znevýhodnením, ako keby bola inšpiratívna len preto, že existuje. Tieto príbehy sú písané tak, aby navodzovali dobré pocity, v zmysle „keď ti život dáva citróny…“, a ich cieľom je navodiť čitateľom a čitateľkám (hlavne tým bez zdravotného znevýhodnenia) pocit posilnenia. Povzbudzujú ich, aby sa odhodlávali k zdanlivo nemožným činom, pretože ľudia so zdravotným znevýhodnením sú schopní robiť bežné veci ako zmaturovať alebo ísť na školský ples.

 

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Autorka je redaktorka, novinárka a pedagogička

Text vyšiel v lete tohto roku pod názvom Trauma or Tragedy: Disability in Children’s Books has a Long Way to Go, preklad zverejňujeme so súhlasom pôvodného vydavateľa Bitch Media.

Z angličtiny preložila Veronika Valkovičová

Číslo Rozprávka vzniklo s podporou Nadácie mesta Bratislavy

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia