„Predtým ako sa svet stal svetom, bol vajíčkom. Vo vnútri bolo vajíčko tmavé. Potkan do vajíčka hrýzol a dnu pustil svetlo. A svet začal.“

Barbora Nemčeková7. mája 20201489

Filmová esej, celovečerný debut Thea Anthonyho s názvom Rat Film z roku 2016, aktuálne dostupný na streamovacej platforme MUBI, načrtáva množstvo podnetných analógií. Fyzická mapa východoamerického mesta Baltimore slúži na exemplifikáciu systémového rasizmu. Potkany sú metaforou, prepojením niekoľkých téz, ktoré Anthony načrtáva najskôr subtílne, kontinuálne ich saturujúc argumentmi, historickými údajmi, aby záver v brilantnej syntéze prepojil s úvodom filmu – vzbudzujúcim dojem, že pôjde o dokument o hubení potkanov – v presnom a ráznom postuláte: enormný výskyt potkanov súvisí s rasovou segregáciou a sociálnou príslušnosťou (najchudobnejších vrstiev).

Vo výrazovej zložke využíva počítačové simulácie jazdy mestom na zobrazenie ďalšieho z problémov Baltimoru – a tým je množstvo opustených budov v dôsledku homogenizácie štvrtí na základe triednej a rasovej príslušnosti v prvej polovici dvadsiateho storočia. V glitchovanej reprezentácii mesta sú budovy pri snahe pohnúť sa skrz ne prázdne.

Rat Film osciluje medzi vedecky observačným, historicky výkladovým a spirituálno-virtuálnym módom. Pomyselným sprievodcom narácie je deratizér, ktorý symbolicky vyhlasuje: „V Baltimore nikdy nebol problém s potkanmi. Je to problém ľudí.“ 

Anthony to dokladá zakomponovaním niekoľkých protagonistov – páru, ktorý potkany chová ako domácich miláčikov, a mužov, pre ktorých sa zo zabíjania potkanov stalo hobby.

Vďaka extenzívnemu ponoru do vedeckých výskumov a histórie Baltimoru Anthony zaujímavým spôsobom ozrejmuje metódy výskumu potkanov a paralelne sleduje nariadenia mesta homogenizujúce jednotlivé štvrte. Pojem „behavioral sink“ etológa Johna B. Calhouna, popisujúci stav, keď sa potkanie jedince stresované premnožením v malom priestore začnú správať patologicky, aplikuje Anthony na tzv. červené štvrte Baltimoru s vysokou kriminalitou a nízkou životnou úrovňou obyvateľov. Disfunkčná spoločnosť generuje disfunkčné vzťahy a návyky.

Súčasná pandémia koronavírusu podobným spôsobom ako premnoženie potkanov vynáša na povrch rasizmus. Rómovia a Rómky sa stávajú terčom novej vlny nenávisti, ktorá vedie k opatreniam ako uzavretie celých osád, pripomínajúce „redlining“ černošských štvrtí v Baltimore.

Potkan hnedý vie v priemere vyskočiť do výšky 32 palcov. Okraj smetných košov v Baltimore je vo výške 34 palcov. Ne/možnosť vymaniť sa zo zlej sociálnej situácie je podobne beznádejná.

Rat film, réžia: Theo Anthony, USA, 2016. 82 min. Dostupný na MUBI do 11. 5. 2020.

Autorka je filmová kritička a študentka filmovej vedy na VŠMU

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: