Kto sa chce s Orwellom rozprávať o počasí?

Martin Makara22. januára 2024143

Vydavateľstvo Premedia sa pred tromi rokmi pustilo do systematického vydávania diel Georgea Orwella. Najnovším príspevkom do tejto edície je slovenský preklad jeho denníkov z rokov 1931 – 1949, ktorý pripravil Igor Otčenáš. V edičnom predslove zdôrazňuje, že nejde o akademické vydanie Orwellových denných záznamov, ale o výber z nich, „neobsahuje preto všetko, ale zato všetko podstatné“. Po prečítaní vyše tristo strán slovenského vydania možno síce potvrdiť, že nič podstatné v ňom nechýba, zato v ňom ostalo veľa nepodstatného. Orwellove Denníky nevynikajú literárnou hodnotou; zápisky z Maroka či povojnových denníkov tak zrejme budú relevantné len pre špecifického čitateľa alebo čitateľku so záujmom o klimatické podmienky severnej Afriky a Vnútorných Hebríd, prípadne o všeobecnejšie prírodno-hospodárske charakteristiky týchto regiónov, v ktorých Orwell strávil časť života.

Už samotný výber z denníkov je nápadný rôznorodosťou ich poňatí. Kým úvodný denník z chmeľovej brigády sa najväčšmi blíži ucelenému rozprávaniu z Orwellovho tuláckeho obdobia, zápisky z cesty do Wigan Pier a ďalších miest pripomínajú sociálnu reportáž a denník z Maroka je už málo osobný a má skôr charakter kroniky než denníka. Denník udalostí vedúcich k vojne zas tvoria štruktúrované poznámky z dennej tlače. Za najvydarenejšie časti celého Orwellovho denníkového písania tak možno považovať dva vojnové denníky, ktoré prepájajú jeho denné záznamy osobného aj spoločenského diania a ich reflexiu. Záverečný výber z povojnových denníkov je veľmi stručný a tvoria ho najmä meteorologické záznamy a poznámky týkajúce sa údržby domácnosti. Nie je tak úplne jasné, pre aké čitateľstvo je táto „stredná cesta“ slovenského výberu určená. Orwell zo svojho prežívania a životných udalostí zaznamenáva len veľmi málo, Denníky preto nemôžu nahradiť jeho biografiu, a spisovateľove uvažovanie je zreteľnejšie v jeho publicistike, ktorá v slovenčine vyšla napríklad vo výbere Tak to vidím ja. Záujemcovia a záujemkyne o historické či prírodné fakty, na ktoré Orwell odkazuje, zas siahnu skôr po odbornej literatúre.

Ak však predsa len vyzdvihnúť niektoré aspekty jednotlivých denníkov, potom ide napríklad o opis sociálnej situácie v robotníckych oblastiach severného Anglicka v medzivojnovom období, ktorý podčiarkuje súdobý kontrast medzi silou britského impéria a úbohosťou životných podmienok pracujúcej väčšiny priamo na Britských ostrovoch. Politicky zas zaujme Orwellovo ostro negatívne hodnotenie krajnej ľavice pred vojnou aj počas nej, no súčasne jeho antifašizmus a kritika Churchillovej vojnovej vlády. Zmysel vydania Orwellových denníkov sa však zrejme ukáže až po úplnom vydaní jeho tvorby v slovenčine, pretože obstoja skôr ako doplnkové čítanie k jeho esejam a románom než ako samostatné dielo určené na čítanie od prvej po poslednú stránku.

George Orwell: Denníky. Bratislava: Premedia, 2023. Preložil Igor Otčenáš.

Martin Makara

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: