Naproti klimatickému leviatanovi

Pavol Fábry10. augusta 20201591

Geoff Mann a Joel Wainwright v knihe Climate Leviathan: A Political Theory of Our Planetary Future (Klimatický leviatan: Politická teória pre našu planetárnu budúcnosť) riešia, ako sa prispôsobí politický systém tlaku zhoršujúcej sa klimatickej krízy. Tá podľa nich predstavuje unikátny politicko-etický problém a zaostávanie politickej teórie ďaleko za stále detailnejším spracovaním klimatických modelov vnímajú ako vážny nedostatok súčasného myslenia.

Ekologický kolaps zasiahne najvážnejšie tie skupiny svetovej populácie, ktoré sú už dnes zraniteľné, a preto je snaha o čo najväčšiu politizáciu klímy naliehavou úlohou. Hnutia za klimatickú a sociálnu spravodlivosť sa snažia využívať politickú imagináciu na predchádzanie krízam a utváranie sveta bez nerovností. Táto kniha sa venuje tomu, čo príde, ak sa to nepodarí.

Napriek preukázateľnej vine globálnych elít za klimatickú zmenu by bolo nesprávne tvrdiť, že nerobia nič, aby predišli jej najhorším následkom. Práve naopak, klimatickú krízu vnímajú ako priame ohrozenie svojho postavenia a privilégií, ktorých sa nevzdajú bez boja. Aj keď medzinárodné rokovania zatiaľ nepriniesli žiadny prelomový moment a samotné znenie Parížskej dohody má porazenecký podtón, vlády sa usilujú udržať politický a ekonomický status quo prostriedkami, ktoré majú teraz k dispozícii. Je pritom zrejmé, že tie na to nebudú stačiť.

Snahy o čoraz väčšiu globálnu koordináciu reakcií sú znamením novej planetárnej doby, a to bez ohľadu na ich neadekvátnosť z pohľadu klímy. Práve organizácie ako OSN môžu slúžiť ako základ suverénnej moci v celosvetovom meradle. Podľa Manna a Wainwrighta krízová situácia rýchlo sa otepľujúceho sveta bude postupne vytvárať podmienky na vznik novej zvrchovanej autority, ktorá „prevezme velenie, vyhlási núdzový stav a nastolí poriadok na Zemi, to všetko v mene záchrany života na planéte“. „Klimatický leviatan“ je pre autorov jednou z foriem takejto autority, presnejšie tou, ktorá sa bude snažiť naďalej udržať a manažovať globálny kapitalizmus a nerovnosti, ktoré vytvára. Už dnes vidíme náznaky toho, čo môže v budúcnosti predstavovať klimatický apartheid. Predstava temnej budúcnosti podčiarkuje potrebu radikálnych alternatív k súčasnému systému a jeho smerovaniu. Práve hlbšie skúmanie toho, ako sa môže politický systém meniť a prispôsobovať novým podmienkam, nám umožňuje tieto alternatívy lepšie vyjadriť.

Geoff Mann, Joel Wainwright: Climate Leviathan – A Political Theory of Our Planetary Future. Londýn, New York: Verso, 2017.

Pavol Fábry

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: