„Živote živý, načo si…“

Magdalena Bystrzak12. decembra 2022238
grafika: Ženský akt a hlava, Mikuláš Galanda, 1924, Majetok GMB

K skupine R 10

Začiatkom roka 1931 – dva roky predtým, než vznikla skupina R 10 – vyšiel v DAV-e článok s názvom Ročník 1910. Novomeský v ňom prejavil sklamanie z najmladšej slovenskej generácie, jej životný program charakterizoval ako „bezzásadové nežitie“, vyčítal jej meštiacke pohodlníctvo a „biednu prihlúplosť“. Konformná mládež bola preňho manipulovateľným stádom bez chrbtovej kosti, takže hrozilo, že bude naďalej bezducho udržiavať vtedajšie domáce konzervatívne pomery. Budúcnosť mladých hodnotil ako beznádejnú, písal o perspektíve „najpríšernejšieho živorenia“.

Azda aj preto v roku 1933 v článku s rovnakým názvom s neskrývanou priazňou napísal: „Niekoľko vľúdnych, teplých slov by malo stáť na tomto mieste, takých, aké sa hovoria milým hosťom pri vytúženom stretnutí“. Privítal vtedy na stránkach DAV-u „mladých literátov, kritikov a publicistov, ktorí sa označili lakonickou skratkou ROČNÍK 1910“ – Juraja Furdíka, Samuela Takáča, Jána Kostru, Michala Chorvátha, Kazimíra Bezeka a Alexandra Matušku. Išlo o ľavicovo orientovaných slovenských vysokoškolákov a členov spolku Detvan, ktorí študovali v Prahe, alebo tú časť R 10, ktorá mala aj publikačné ambície. Matuška po rokoch spomínal, že ich spájal „zápor“, Chorváth zas hovoril o „písaní bez slovenských zábran“. Ich spojivo malo preto skôr emocionálny základ, skupinový program išiel bokom.

V dvojčísle DAV-u (č. 11 – 12) z roku 1933, v ktorom sa prezentovala skupina R 10, Michal Chorváth publikoval [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.