S profesorom filozofie Kusým bez filozofie

Martin Makara11. marca 2021963

O Charte 77 sa vie, že šlo o občiansku iniciatívu, ktorá režim KSČ priviedla do hystérie. Menej známe je, že mala aj (radikálne) ľavicových signatárov. Či ním bol aj Miroslav Kusý (1931 – 2019), je po prečítaní knižného rozhovoru Ľuby Lesnej s ním neisté. Kusý sa za svojho akademického pôsobenia venoval (nielen) marxistickej gnozeológii, v roku 1967 sa stal najmladším profesorom filozofie a o rok neskôr nastúpil na pozíciu vedúceho ideologického oddelenia ÚV KSČ. Počas normalizácie o miesto na univerzite aj v strane prišiel a istý čas si na živobytie zarábal lovením červíkov.

Rozhovor nás síce sprevádza celým Kusého životom, väčšina priestoru je však venovaná štvrťstoročiu od r. 1968 do r. 1993, kedy Kusý pôsobil v disente, Charte 77 a po revolúcii v oficiálnej politike. Filozofie je v knihe málo, Kusý je priblížený väčšmi cez zažité udalosti než svoje názory. Od čítania som si sľuboval ľavicový pohľad na režim KSČ aj disent z pozície človeka, ktorý v rozličných obdobiach reprezentoval oboje, sám Kusý však v rozhovore tvrdí, že „sa už dávno nepovažuje za marxistu“. Okrem humanistického profilu a obhajoby myšlienok socializmu s ľudskou tvárou sa o Kusého svetonázore a filozofickej či politickej orientácii po r. 1969 dozvedáme len veľmi málo.

Život respondenta Ľuby Lesnej je zaiste zaujímavý a v istých aspektoch znesie porovnanie s Petrom Uhlom. Tento český intelektuál pôsobil, podobne ako Kusý, ako ľavicovo orientovaný pedagóg, spájala ich aj neskoršia účasť v Charte 77, a napokon i porevolučný angažmán v politike. Knižný rozhovor s ním, ktorý podnikol Zdenko Pavelka a vyšiel pod názvom Dělal jsem, co jsem považoval za správné, je oproti Lesnej interview s Kusým obsažnejší, koncipovaný vyváženejšie a obsahuje aj cenné prílohy. Pre objektívnosť je však nutné doplniť, že v čase vzniku vlastného rozhovoru bol Kusý už chorý a v pokročilom veku, pričom dokončenia a vydania knihy sa nedožil. Paradoxne, cez svoju informačnú neúplnosť má publikácia potenciál dostať čitateľa k zvyšku Kusého diela a tak si mozaiku jeho intelektu a osobnosti doplniť.

Ľuba Lesná – Miroslav Kusý: Byť slušný nestačí. N Press, 2020.

Martin Makara

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: