2019 10 VerejnoprávnosťFilmový KapitálTematický KapitálPrečo by mali verejnoprávne médiá dať priestor aj skúšaniu nového

Andrea Slováková10. októbra 2019892

Progresívne myslenie o možnostiach mediálnych výstupov a formátov sa odohráva aj v niektorých inštitúciách verejnej služby a výsledky ukazujú kvalitnú tvorbu so zameraním na témy a obsahy, ktoré rozvíjajú publikum a sú významným príspevkom k premenám súčasnej mediálnej krajiny. Verejnoprávne médiá aj vďaka zákonným normám či nároku verejnej kontroly patria medzi seriózne zdroje informácií, ktoré vo svojej práci dodržujú tradičné hodnoty a zásady žurnalistiky. Ako organizácie však nemusia byť obsolétne a mnohým sa darí byť zároveň aj inovátormi v mediálnom prostredí. 

Seriál Most/Bron sa stal od roku 2011 populárnym v mnohých krajinách, hoci je z hľadiska spôsobu rozprávania elaborovanejší a zložitejší než konvenčné televízne detektívne seriály. S výraznou vizualitou a perfektným remeselným spracovaním je scenáristicky sofistikovaný a naratívne vrstevnatý seriál súčasťou tvorby tzv. quality TV, ktorá v podstate už od osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia dáva dôraz na tematickú, obsahovú aj štylistickú výnimočnosť televíznych relácií. Škandinávskym vysielateľom (Most koprodukovali verejnoprávne televízie z Dánska a Švédska, DR1 a SR1) sa už druhú dekádu darí produkovať obsah, ktorý je na špičkovej svetovej úrovni. Nemyslím, že má význam len posmutnieť nad tým, že slovenské verejnoprávne médiá medzi inovátorov obsahu ani mediálnych formátov nepatria. Skôr má zmysel pozrieť sa na príklady inej praxe a jej výsledkov.

Kvalitná televízia s dopadom na život v spoločnosti

Čoskoro po vzniku reality show začali pribúdať aj formáty tzv. reality TV s cieľom venovať sa spoločensky závažným témam. Na vývoji, produkcii alebo vysielaní mnohých z nich sa podieľali aj verejnoprávne televízie. Jedným z priekopníkov týchto „serióznych“ reality TV formátov bol Krv, pot a takeaways z roku 2009 z produkcie BBC. Neustále prítomná kamera sleduje skupinu konzumentov rýchleho občerstvenia cestujúcu do juhovýchodnej Ázie, aby videla a vyskúšala si, aké to je pracovať v továrňach spracovávajúcich jedlo pre európsky trh.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia