2021 03 VäzenieHudobný KapitálTematický KapitálKlakson, chřestění klíčů, práskání katru: zvuky vězení

Lucie Poskočilová11. marca 202159

Ve vězení, tedy v prostředí, které v roce 1961 sociolog Erving Goffman nazval totální institucí, se lidé ocitají v extrémních podmínkách, jež ovlivňují široké spektrum jejich prožívání. S nástupem do výkonu trestu odnětí svobody se odsouzený člověk potýká s mnoha změnami, jež negativním způsobem ovlivňují kvalitu jeho života. Přichází nejen o některá svá práva a svobody, jako jsou právo na soukromí, právo na svobodu pohybu a pobytu, právo na zachování listovního tajemství a právo svobodné volby povolání, ale potýká se také s výrazným omezením sociálního kontaktu (příbuzní, přátelé, kolegové atd.), s absencí řádného příjmu a v neposlední řadě ztrácí také většinu svých osobních věcí včetně například civilního oděvu. Odsouzený trpí nedostatkem osobního prostoru, vyrovnává se s neustálým dohledem, každodenní rutinou a mnoha dalšími vlivy uvěznění, které výrazně působí na jeho každodenní zkušenost včetně té akustické.

Denní režim odsouzených

Činnost odsouzeného od budíčku do večerky je ve věznici organizována a řídí se časovým rozvrhem dne, rozvrhem aktivit tzv. programu zacházení a nařízeními a pokyny vězeňského personálu. Ačkoli si denní režim určuje každá věznice samostatně, časový rozvrh dne, který bývá zakotven ve veřejně dostupném vnitřním řádu věznice a který mi během mého výzkumu také popsali odsouzení, je víceméně jednotný a některá pravidla jsou tak všem vězeňským institucím společná. Zásadní momenty týkající se všech oddělení přitom signalizuje zvuk klaksonu, tzv. bzučák, který zní v některých věznicích, jako například ve Vazební věznici a ÚpVZD Brno, až sedmkrát denně. Budíček, který ohlašuje dlouhý tón klaksonu, mívají vězni obvykle okolo 5:30. Po něm následuje tzv. sčíták (početní prověrka vězňů), ranní hygiena a snídaně. V době od budíčku do večerky musí mít vězni ustlané lůžko podle stanoveného vzoru a mají povoleno na něm odpočívat pouze v době osobního volna vymezeného v časovém rozvrhu dne a signalizovaného krátkým tónem klaksonu. Stejně tak sledování televizních pořadů a soukromý poslech rádia [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte ročné predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia