V septembrovom vydaní Kapitálu sa vydávame na prieskum toho, ako sa na pôdu a pôdne ekosystémy, často prehliadané, zneužívané a zároveň zásadné pre život na Zemi, môžeme dívať zmiešanou optikou umenia, spoločenských a prírodných vied. Zaujímali nás tie poznania, ktoré na pôdu nahliadajú holisticky, kriticky a agroekologicky.

S pôdou po stáročia zaobchádzame ako s inštrumentalizovaným výrobným prostriedkom, ale zároveň sa k nej vzťahujeme ako k živej entite, ktorej musíme rozumieť a chrániť ju. Vývoj tohto fenoménu dokladá text Tomáša Uhnáka, ktorý je kompiláciou z úryvkov predslovov pedologickej literatúry z československého prostredia dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia.

Celým číslom sa nesie naratív iného vzťahovania sa k pôde. Politicko-ekonomické aspekty prístupu ľudských spoločenstiev k zvyšovaniu pôdnej úrodnosti a zvyšovaniu výnosov v kontexte kapitalizmu sú ilustrované prekladom textu amerických autorov Johna Bellamyho Fostera a Freda Magdoffa, ktorý ponúka exkurz do dejín hnojenia. Alena Wranová predstavuje škálu pôdnych alternatív a východiská pre ich vznik. Ako pri väčšine kritických analýz, nemohli sme sa vyhnúť postkoloniálnym optikám, preto zaraďujeme aj analýzu od Sasi Moran o možnostiach znovunadobúdania vlastníctva pôdy černošským a pôvodným obyvateľstvom Namíbie. Zaujímal nás, samozrejme, aj česko-slovenský pedologický a pôdno-mikrobiálny kontext. O nich sme sa mohli porozprávať s dvoma významnými osobnosťami, Jaroslavou Sobockou a Jaroslavom Záhorom.

V neposlednom rade považujeme za podnetný aj prieskum tých miest, v ktorých sa agroekologické myslenie a prežívanie pôdy stretávajú s umeleckými praxami. Môžete si prečítať rozhovor so švajčiarskym hudobným skladateľom a umelcom Marcusom Maederom, s ktorým sa zhováral Ján Solčáni; výber z básnickej zbierky Udor slovinského básnika Uroša Praha; úryvok z „milostného dopisu jej veličenstvu pôde“ umelkyne Anetty Mony Chişy a esej Tomáša Hudáka o vplyve pôdneho mikrobiómu na filmový materiál.

Všetkým zapojeným autorkám a autorom ďakujeme, že nám pomohli preskúmať problematiku pôdnej úrodnosti.

Dávid Koronczi, Tomáš Uhnák

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: