2019 06 Súčasné MaďarskoTematický KapitálChýbajúce stupne – ťažkosti výtvarných umelcov na začiatku kariéry

 

Štúdio mladých výtvarných umelcov (FKSE) je ako chobotnica v puberte, s množstvom chápadiel a s veľmi dynamicky sa meniacou osobnosťou. To všetko preto, aby dosiahla všade tam, kde vláda zanedbáva svoje povinnosti, a aby komunita okolo nej zaplátala diery, ktoré kultúre spôsobuje nekompetentná podpora.

 

Kultúrna politika vlády Viktora Orbána nie je ignorantská či hlúpa, ako by sme mohli dúfať. Je plne vedomá. Súčasťou tohto systému sú množstvá problémov v kultúre a inštitucionálne nedostatky.

Na začiatok skúsme stručne opísať, ako vyzerá kultúrna politika v ére Orbána. Napríklad neexistuje samostatné ministerstvo kultúry. Štátny sekretariát zodpovedný za kultúru (Kultúráért Felelős Államtitkárság) vláda podriadila ministerstvu ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma), čo dobre odzrkadľuje jej centralizačné úsilie získať prísnejšiu kontrolu nad podporou kultúry. Popri personálnych elitárskych zmenách došlo k najvýraznejšej reštrukturalizácii inštitúcií v roku 2011, keď sa Maďarská umelecká akadémia (Magyar Művészeti Akadémia) stala verejným orgánom a riadenie maďarskej politiky kultúry sa stalo jej ústavne zakotvenou úlohou. V dôsledku vládnej politiky, ktorej išlo najmä o centralizáciu – paralelne s neúmerným (znovu)rozdeľovaním verejných a štátnych dotácií na podporu vizuálnej kultúry –, vo viacerých prípadoch zakolísala aj inštitucionálna samostatnosť siete múzeí. Vláda sa opatreniami postarala aj o nedostatočnú kompetentnosť a úspešné odstránenie mechanizmov, vďaka ktorým sa o podpore umenia rozhodovalo na základe odbornosti. Z múzeí sa počas desiatich rokov vláde podarilo postupne vytlačiť relevantné osobnosti výtvarného umenia, čo prehlbuje priepasť medzi domácim a medzinárodným profesionálnym prostredím a inštitúciami. Centralizovanosť inštitucionálneho systému je problematická nielen pre mocenské vzťahy, ale aj preto, lebo tým prakticky zlikvidovali jeho vertikálnu štruktúru.

Mladému umelcovi či umelkyni, ktorá končí vysokú školu, sa nielenže nenúka žiadna možnosť postupu, ale takmer neexistujú ani výstavné priestory a štipendijné programy, ktorých by sa mohli chopiť. Združenie Štúdio mladých výtvarných umelcov sa snaží zachovať práve túto možnosť integrácie. Cez jeho príbeh a premeny môžeme sledovať trendy maďarskej kultúrnej politiky od zmeny režimu.

Maďarsko a jeho súčasná výtvarná scéna je z pohľadu centra takmer periférna, ale z pohľadu periférie zas takmer centrálna.

 

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

 

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *