2019 06 Súčasné MaďarskoTanečný KapitálModerné pohanstvo ako najvyššia forma vlastenectva Maďarov?

Michal Puchovský10. júna 2019597

 

Dňa pätnásteho marca 2012 parlament v Budapešti zažil udalosť, ktorá svojou zdanlivou nelogickosťou upútala predovšetkým pozornosť miestnych vlastencov. Šaman zo sibírskej Tuvy, Ojun Adigzi See-Oglu, navštívil Maďarsko a v krajine sa mu tak páčilo, že sa rozhodol spraviť rituál hojnosti a prosperity pre maďarský národ.

 

Na internet sa dostalo video, v ktorom šaman tancuje, hrá na bubon pred svätoštefanskou korunou a jeho rituál dopĺňa ľudová pieseň o Panne Márii v podaní pohanskej hudobníčky Évy Kanalas. Ako mohlo dôjsť k symbolickému spojeniu najvyššieho symbolu maďarskej štátnosti a sibírskeho šamanizmu?  

 

Ľud krajiny štipľavej papriky a gulášu žije od svojho príchodu do Karpatskej kotliny obklopený národmi, ktoré rozprávajú diametrálne odlišnými jazykmi, než je maďarčina. Odkedy sa koncept národa v európskom kontexte začal intenzívnejšie používať na vymedzenie obyvateľov jedného priestoru, ktorých spája jazyk, dejiny, viera a kultúra, tak sa zintenzívnila aj maďarská výprava za vyjasnením si predstavy o „maďarskosti“. No a jedným z výhonkov snáh Maďarov o upevnenie si národnej identity (podobne ako u ďalších krajín bývalého sovietskeho bloku vrátane Slovenska) sú pokusy o oživenie etnického nekresťanského maďarského náboženstva – moderného pohanstva – po páde železnej opony.  

 

Keď boli Maďari ešte Sumermi

 

Zmienka o pocite samoty uprostred mora slovanských národov nebola náhodná. Podobne ako štúrovci hľadali korene Slovákov v dávnej histórii Veľkej Moravy, tak Maďari robili to isté, len z pohľadu našinca načreli do mierne bizarných hlbín. Na zdôraznenie starovekosti a významu maďarského národa boli vytvorené rôzne teórie o genetickej spriaznenosti so Židmi, s Peržanmi, Japoncami či Egypťanmi. V priebehu tridsiatych rokov 20. storočia sa ujala takzvaná turánska teória, podľa ktorej Maďari nie sú potomkami ugrofínskych kmeňov, ale predpokladaného veľkého turánskeho národa, ktorý žil v oblasti dnešnej strednej Ázie a jeho súčasťou sú Maďari, Fíni, národy západnej Sibíri, Turci, Mongoli, Kórejci a Japonci. Často sa Maďari stotožňujú s Hunmi či Avarmi a považujú sa za ich nástupcov a dedičov. Populárnou teóriou v kontexte maďarskej alternatívnej historiografie sa stala hypotéza o vzťahu medzi Maďarmi a Sumermi na základe (ne)preukázanej jazykovej podobnosti. Podľa exilového maďarského historika Ferenca Badinyi-Jósa sumersko-maďarský národ pôvodne sídlil v Karpatskej kotline odnepamäti. Podobné úvahy o domovine Maďarov v povodí Dunaja a Tisy sa objavujú aj medzi fanúšikmi hunských a avarských teórií. V súčasnosti obohatili maďarskú alternatívnu historiografiu myšlienky UFO kultov a New Age spirituality, ktoré (opäť podobne ako v prípade ruských pohanov v slovanskom kontexte) prichádzajú s úvahami o prastarom mimozemskom pôvode maďarského národa (súhvezdie Sírius či Aquileia). Zmienené predstavy, ktoré spája odmietanie akademikmi podporovanej teórie o ugrofínskom pôvode ako druhu vedomej lži podporovanej „zvrchu“ neprajníkmi Maďarov, tvoria živnú pôdu pre moderné maďarské pohanstvo.

 

Maďarskí šamani – táltosovia

 

Rovnako ako v ďalších európskych krajinách, aj moderní maďarskí pohania (re)konštruujú národnú maďarskú vieru pomocou hľadania predkresťanských prvkov v ľudovej kultúre.

 

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

 

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *