Budúcnosť mnohých podôb

Martin Makara9. apríla 20211138

Vlaňajšok bol pre ľavicovú literatúru v česko-slovenskom jazykovom priestore mimoriadne plodný. Kombinácia množstva knižných noviniek, pandémie a nízkeho nákladu zrejme spôsobila, že zborník Budoucnost, ktorý vydalo novozaložené družstevné vydavateľstvo Idea, sa zatiaľ nedočkal výraznejšej kritickej pozornosti. Má pre ňu pritom predpoklady: v pokuse „definovať súčasné ľavicové uvažovanie v Česku a na Slovensku“ prezentuje rôznorodé príspevky známych aj menej známych ľavicových intelektuálov a intelektuálok. Dvanásť tém je rozdelených do štyroch zošitov a plejády žánrov od eseje cez rozhovor až po sci-fi poviedku či rozprávku. Pestrosť sa netýka len spôsobu spracovania, ale aj úrovne jednotlivých textov, ktorá je značne rozkolísaná. Najviac túto nerovnosť cítiť v beletristických príspevkoch. Kým dystópia Buňky od Kláry Vlasákovej je zrejme najslabším textom celej knihy, nápaditosťou zaujme interaktívny Koniec antropocénu Terezy Virtovej a Martina Vrbu či zvieracia alegória Putování Pepy kolektívu RFK.

Podľa klasického recenzného pravidla hodnotiť knihu podľa pomeru, zámeru a výsledku, by zborník obstál skôr podpriemerne. Jeho dramaturgia totiž nie je dôsledná: na jednej strane obsahuje texty, ktoré sú s náčrtom budúcnosti a vymedzením novej ľavice späté len voľne – napríklad reportáž Jak jsem (ne)našla svého boha Fatimy Rahimi –, na druhej strane tu chýba výraznejšie zastúpenie slovenských autorov (je tu iba Lukáš Likavčan, a ako respondentka rozhovoru sa objaví Eva Lehotská) a sústredenejšie pokrytie dôležitých tém, ako sú napríklad sociálne siete či vzdelávanie. Sama zostavovateľka a autorka úvodu Apolena Rychlíková pripustila, že zborník by potreboval aspoň dvojnásobný objem, o to väčšie nároky preto čitateľ kladie na výber a úroveň zaradených textov. Ak si odmyslíme až príliš ambiciózny (a preto nenaplnený) zámer publikácie, Budoucnost predstavuje výberovú antológiu problémov, riešení a úvah novej ľavice. Je to na prvý titul sľubného vydavateľstva veľa či málo? Je to akurát.

Kolektív autorov: Budoucnost. Praha: Idea, 2020.

Martin Makara

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: