Uvedenie privatizácie do sociálnych vied a nemecká Národnosocialistická strana

Germá Bel13. augusta 2022382

V roku 2006 som v Journal of Economic Perspectives vydal článok s názvom Uvedenie „privatizácie“ a nemecká Národnosocialistická strana. Dnes sa preň viac hodí názov Uvedenie „privatizácie“ do sociálnych vied a nemecká Národnosocialistická strana. Kým dejiny predstavujú relatívne statický problém, ich štúdium je dynamické, keďže sa neustále zjavujú nové zdroje, informácie a dáta. Poďme si ich predstaviť, krok po kroku.

Pojem „privatizácia“ v zmysle, v akom sa používa v sociálnych vedách, má svoj pôvod s najväčšou pravdepodobnosťou v Nemecku, kde sa používal už od 19. storočia (ako to dokumentuje J. A. Kämmerer v publikácii Privatisierung (2001)). Výraz privatisierung odkazoval ako na prevod vládneho vlastníctva do súkromných rúk (ide teda o význam, aký privatizácii pripisujeme dnes), tak aj na prevod do sféry súkromného práva, kde sa jeho význam týkal majetkových práv (teda procesu, kedy sa čosi stáva vlastníctvom jednotlivca). Stojí za pozornosť, že tento druhý význam výrazu privatisierung bol v spojení s anglickým výrazom privatization v obehu už od 30. rokov minulého storočia.

Pri importe slova privatizácia ako „prevodu vládneho vlastníctva do súkromných rúk“ do angličtiny nastal kľúčový moment na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia, kedy vyšlo množstvo štúdií venovaných analýze nemeckej ekonomickej politike počas vlády Národnosocialistickej strany.

Prvou – a podľa mňa najkomplexnejšou – z týchto štúdií bola The Structure of the Nazi [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.