DAV, ed. Michal Habaj

35,00 

Počet strán: 456 strán
Väzba: tvrdá
Formát: 165 x 235 mm
Vydalo: OZ kapitalks, Bratislava 2023
Edícia KPTL
ISBN 978-80-974085-5-8
Hmotnosť: 1.105 kg

  • Popis
  • Cena dopravy
  • Ďalšie informácie

Popis

Komentovaná antológia DAV. Próza slovenskej ľavicovej avantgardy obsahuje prozaickú tvorbu členov hnutia DAV z rokov 1922 až 1926 (J. Tomášik-Dumín, A. Sirácky, D. Okáli, J. Poničan, L Novomeský, E. Urx, J. Elen, J. Zindr, P. Jilemnický). Modernizačné úsilia poprevratovej literárnej generácie a jej zápas o modernú podobu slovenskej prózy nachádzali jeden z najvýraznejších prejavov práve v tvorbe davistov; tá predstavuje v mnohých prípadoch výrazovo, tvarovo a ideovo to najambicióznejšie, čo v slovenskom literárnom kontexte prvej polovice dvadsiatych rokov 20. storočia vôbec môžeme nájsť: od generačného nástupu v rokoch 1922 – 1923, cez vrchol v rokoch 1924 a 1925 až po doznievanie v roku 1926. Všetky poviedky davistov boli pôvodne publikované iba časopisecky, viaceré z nich vychádzajú knižne prvý raz až v našej antológii.

K jednotlivým prózam sú priradené odborné komentáre obsahujúce kompletnú bibliografickú informáciu o prvom časopiseckom vydaní a prípadných knižných vydaniach, analytickú interpretáciu textu s literárnohistorickými súvislosťami, súčasťou je i blok vysvetliviek. Publikácia obsahuje tiež edičnú poznámku vysvetľujúcu realizované editorské postupy a princípy textologických úprav, biograficko-bibliografické portréty autorov, obrazovú prílohu s fotodokumentáciou a záverečnú syntetizujúcu vedeckú štúdiu. V nových kontextoch a súvislostiach upozorňuje na fenomén ľavicovej avantgardy v slovenskej literatúre, kultúre a spoločnosti medzivojnového obdobia.

O autorovi:

Michal Habaj (1974) je básnik a literárny historik. Vyštudoval odbor Slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Zaoberá sa výskumom modernizmu a avantgárd v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia. Je autorom monografií Druhá moderna (2005), Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka 1922 – 1942 (2013), Básnik v čase: Smrek – Lukáč – Novomeský – Poničan (2016) a spoluautorom a spolueditorom monografie Modernizmus v pohybe (2019). Edične pripravil antológiu Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920 – 1930 (2018). Jeho štúdie sú súčasťou viacerých kolektívnych monografií, naposledy Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie) (2020), Portraying Countryside in Central European Literature (2021).

Cena dopravy

Cena za dopravu vám bude vypočítaná podľa celkovej váhy objednávky po zadaní adresy v košíku.
Cenník nájdete na stránke Doprava.

Pri predplatnom ponúkame zvýhodnené poštovné:

Predplatné 2024 (9 mesiacov)
Slovensko zdarma
Česko 11 €
Ostatné štáty sveta 18,5 €

Cena dopravy zvýhodnených balíkov je vypočítaná ako súčet cien dopravy za predplatné a ďalší produkt v balíku.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1,105 kg

    Partneri: