O Istropolise, Weinwurmovi aj architektonických cenách

Michaela Hučko Pašteková9. februára 2023552

Rozhovor Patrika Garaja s kritičkou a historičkou architektúry je v prvom rade o architektúre, až následne o respondentke Henriete Moravčíkovej. Ak sa aj rozprávajú o jej začiatkoch, ceste k architektúre či o učení, osobné línie sú východiskom k uvažovaniu o architektonickej profesii, o funkcii architektúry či spoločenskej zodpovednosti voči architektonickému kultúrnemu dedičstvu. Napriek jemne bulvárnemu názvu, obsah útlej knihy zodpovedá kontextu odpovede, z ktorej bol titul vyňatý, a síce, že Moravčíková je pre svoje bádanie niekedy až „neslušne nadšená“. Celoživotná posadnutosť objektom výskumu je z jej rozprávania zrejmá. Dôležité je, že partnerom v tomto dialógu je človek, pre ktorého je architektúra rovnako dlhodobou záľubou.

Spoločne otvárajú témy žalostného stavu súčasnej kritiky architektúry na Slovensku, rozprávajú sa o postavení žien v architektúre, o architektonických cenách, pamätníkoch, ale aj o nevyhnutnosti meniť postoje investorov k nehnuteľnostiam, ktoré kupujú. Pozoruhodný je vhľad do pátrania po osobe a diele Friedricha Weinwurma, o ktorom Moravčíková v roku 2014 vydala výpravnú a oceňovanú monografiu. V rozhovore s Garajom sa zamýšľa aj nad tým, čo vlastne znamená písať monografiu o architektovi. Jednou z tém, ktorej sa Moravčíková venuje, je vzťah etiky a estetiky či súboj ideí v architektúre. Úvahy o tom, či má byť architektúra aktivistická, či je primárne o domoch alebo fantazmagóriách, do akej miery je výskumom a aká je jej sociálna úloha, patria k tým najpodnetnejším. Sú to totiž otázky prítomné a aktuálne v architektonickom diskurze dlhodobo, a azda nikdy nebude možné na ne jednoznačne odpovedať.

Kniha vyšla na konci roka 2022, a preto neobchádza ani kauzu búrania Istropolisu, cez ktorú sa však rozhovor dostane aj k rozpravám o hodnotovom nastavení spoločnosti či udržateľnosti architektúry. Napriek tomu, že Moravčíková nás nepúšťa príliš hlboko do svojho súkromia (to ani nebolo cieľom knihy), Garajovi sa podarí z respondentky vytiahnuť niektoré príklady jej obľúbenej architektúry a dozvieme sa tiež, aké je to žiť s manželom-architektom. Kniha, hoci neveľká rozsahom, ukazuje, prečo sa oplatí venovať architektúre pozornosť, čo nám môže prezradiť o nás a našej spoločnosti. Témy, ktoré rozhovor dvoch nadšencov tohto odvetvia otvára, inšpirujú bádať ďalej – či už to bádanie bude slušné, alebo nadšene neslušné.

Henrieta Moravčíková v rozhovore s Patrikom Garajom: Neslušne nadšená. Monokel, 2022.

Michaela Hučko Pašteková

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: