Nadobudnutie širšieho porozumenia je jednou zo základných kompetencií, ktoré si potrebujeme znovu osvojiť aj v kultúre. Máme dostatok imaginácie a odvahy na radikálnu premenu kultúrnej politiky a systémové zmeny (nielen) na lokálnej úrovni? Aká by mala byť povaha tejto premeny a čo na jej uskutočnenie potrebujeme? 

Začnem kultúrou.

Chcem hovoriť o tom, akú rolu zohráva kultúra v udržateľnom rozvoji miest.

„Kultúra nie je len oddych, zábava či príjemne strávený voľný čas,“ uvádzame (trochu poučujúc) v Dekáde pre kultúru1Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry mesta Bratislava do roku 2030. Je viac ako hodnotou samou osebe či tvorivým vyjadrením jednotlivca a spoločnosti. „Kultúra nám pomáha integrovať sa v sociálnych, ekonomických a politických podmienkach, ktoré nás obklopujú. Učí nás, ako máme žiť a konať v konkrétnych spoločenstvách.“2Pascal Gielen, No Culture, No Europe: On the Foundation of Politics, 2015 Rozvíja schopnosť kritického premýšľania o svete a schopnosť vnímať ho v širších kontextoch. Dopad kultúry na spoločnosť je teda široký a komplexný.

Úzke vymedzenie kultúry cez kultúrnu produkciu a kreatívne odvetvia nám znemožňuje uvažovať nad udržateľnosťou ako spoločným cieľom všetkých politík. Kultúrnym plánovaním sa na magistráte pokúšame meniť túto paradigmu a od sektorového uvažovania sa postupne posúvame k úzkej previazanosti kultúry a udržateľnosti, tak aby nebola kultúra oddelená od iných zložiek života [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Jeden komentár

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri:

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.