2019 10 VerejnoprávnosťTematický KapitálModerné problémy si vyžadujú moderné riešenia: verejnoprávnosť priamo na facebookovú nástenku

Martin Makara10. októbra 2019196

 

Americký gigant Amazon v novembri 2017 oznámil, že za takmer štvrť miliardy dolárov kúpil práva na seriálové spracovanie prequelu Pána prsteňov. Ďalšia miliarda má byť naliata do samotnej produkcie seriálu, čo pripravovaný projekt robí zatiaľ najdrahším seriálom histórie. Suma, ktorú je Amazon pripravený vynaložiť na svoj seriálový triumf, predstavuje štvrtinu rozpočtu celej BBC, teda jej domáceho aj medzinárodného televízneho aj rozhlasového vysielania vrátane online služieb. Majú v období generálnej ofenzívy streamovacích služieb verejnoprávne médiá vôbec nejakú šancu (a zmysel) prežiť? 

 

V globálnej diskusii o masmédiách možno v poslednom období vystopovať prinajmenšom tri dominantné komplexné témy: premeny žurnalistiky pod vplyvom nových technológií; vzťah médií a sociálnych sietí; napokon význam verejnoprávnych médií v kontexte znižovania produkčnej náročnosti (finančnej, časovej, kompetenčnej) tvorby publicistického obsahu a z toho vyplývajúcej mediálnej plurality. Hoci sú všetky tri témy úzko späté, posledné dve majú predsalen priamočiarejší presah k verejnosti. Inak to nie je ani na Slovensku: potvrdili to požiadavky vlaňajších zhromaždení Za slušné Slovensko, medzi ktorými od mája 2018 nechýbalo volanie po nezávislých médiách a zaistení nezávislosti RTVS od politických tlakov. Verejnoprávny vysielateľ združujúci televíziu aj rozhlas si pod vedením Václava Miku výrazne zlepšil renomé, priblížil sa k štandardom najstarších západných verejnoprávnych médií (pravda, s ohľadom na tunajšie finančné možnosti) a posilnil svoju nezávislosť, čo sa ukázalo aj vo viacnásobnom poprednom umiestnení večerného televízneho spravodajstva RTVS v rebríčkoch objektívnosti. Od roku 2016 sa s výnimkou druhého štvrťroku 2018 drží na ich čele. Na profesionalizáciu RTVS si verejnosť rýchlo privykla a preto je prirodzené, že pri peripetiách ohľadom voľby jej nového riaditeľa v roku 2017 a následných personálnych a programových rošádach sa verejnosť obávala o zachovanie a ďalšie zvyšovanie úrovne služieb verejnoprávneho vysielateľa. 

Hoci by sme iste aj dnes mohli naraziť na hlasy tvrdiace, že krajina by sa bez verejnoprávneho vysielateľa zaobišla, našťastie ich počuť už len mimo všeobecného konsenzu o prínose média, ktoré nepodlieha trhovým tlakom. Práve čiastočná či úplná (v závislosti od modelu financovania) autonómia od komerčných princípov robí verejnoprávne médiá unikátnymi v tom, že im umožňuje sýtiť spoločenské potreby, na ktoré je neviditeľná ruka trhu krátka. Verejnoprávne médiá podporujú šírenie a kultiváciu umeleckých či duchovných (nie nutne náboženských) hodnôt, plnia osvetové, výchovné a mnohé ďalšie účely. Od priekopníckeho vzniku BBC, vôbec prvého verejnoprávneho vysielateľa na svete, v r. 1922 je táto britská korporácia s dnes už medzinárodným zázemím i dosahom ikonou verejnoprávnosti a zároveň jednou z inštitúcií, na ktoré sú Briti najviac hrdí (hoci za požiarnikmi, ktorí sú na prvom mieste, BBC ďaleko zaostáva). Už takmer sto rokov totiž plní svoje demokratické poslanie, s ktorým bola založená podobne ako ďalší verejnoprávni vysielatelia prvej polovice 20. storočia: sprístupňovať objektívne a užitočné informácie čo najširšiemu publiku.

Kým v počiatočných fázach rozhlasového aj televízneho vysielania mali štátom vlastnené a prevádzkované spoločnosti opodstatnenie najmä pre nízku dostupnosť a vysokú nákladnosť vysielacích technológií, s pribúdaním komerčnej konkurencie sa zmysel verejnoprávneho vysielania obmieňal. Dnes už nie je problém telefónom natočiť vysokokvalitný obraz a zaznamenať kvalitný zvuk. Technológie, akými disponuje laik sa od tých profesionálnych nelíšia tak veľmi ako pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, ale paralelne s nivelizáciou technologickej priepasti sa rozširuje tá obsahová. Verejnoprávny vysielateľ má oproti blogom či vlogom výhodu profesionality, personálne vysoko kompetentného zázemia, a oproti komerčným médiám výhodu menšej závislosti či úplnej nezávislosti od trhových tlakov a úzkostlivého reagovania na ťahy konkurencie.

To, pravdaže, neznamená, že verejnoprávne médium má bianko šek na nedbanlivé hospodárenie; financovanie z verejných zdrojov je efektívne v tom, že pri vhodnom nastavení je možné prevádzku média dlhodobejšie plánovať a teda aj utvárať pracovné podmienky výrazne odlišné od tých, ktoré ponúkajú súkromné médiá.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *