2021 01 Videohry a utópieFilmový KapitálLiterárny KapitálDočkali sme sa monografie, na ktorú sme dlho čakali?

Matej Sotník11. januára 2021112

Filmologický výskum na Slovensku dlhodobo nie je v ideálnej kondícii. Jeho svetlé momenty existujú skôr v jednotlivých počinoch, než v jednotnom obraze o tom, ako sa u nás myslí a píše o filme na akademických platformách. Monografia s názvom Súčasné filmové teórie I. – Nové rámce, iné problémy teda apriori vstupuje do kontextu skeptických perspektív. Cieľ, ktorý si vytýčila však vo vybraných kapitolách napĺňa a poslúži ako dobré médium nielen pre študentky či záujemcov o štúdium filmovej vedy, ale aj pre samotný pedagogický zbor Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, ktorá stojí za vydaním knihy.

Úvodná kapitola Martina Ciela s názvom Nové paradigmy, zmena systematík predostiera spomedzi všetkých textov najrozmanitejší prehľad historických teoretických koncepcií od ontologických teórií André Bazina či Siegfrieda Kracauera cez semiotické teórie až po filmozofiu Gillesa Deleuza, pričom cieľom tohto zachytávania dejinného vývoja je pomenovanie východísk súčasného stavu. Kapitola sa dá považovať za jeden z historických Cielových textov, a hoci je v nej prítomné aj značné ekvilibristické manévrovanie smerom k najrôznejším filozofickým konceptom, vo výsledku pôsobí koherentne. Ciel zároveň ako jediný venuje zásadný priestor otcovi slovenskej filmológie Petrovi Mihálikovi.

Zrkladlo zradla v zrkadle Zuzany Mojžišovej kombinuje metodológiu sledovania tzv. viacnásobnej reprezentačnej triády vo vybraných socialistických filmoch s historicko-sociologickým výskumom rómskeho etnika na Slovensku pred Novembrom ’89, pri ktorom text, bohužiaľ, aj ustrnul. Mojžišová sa vo svojej tvorbe rómskej problematike venuje programovo, no z pohľadu intencie knihy pôsobí jej štúdia heterogénne.

K tomu, ako sa dnes píšu filmové dejiny, načiera vo svojej kapitole Archívny filmový materiál ako historický dokument I. Monika Mikušová. Venuje sa možnostiam exploatácie archívneho filmu aj jej úskaliam. Do popredia teda v duchu novej filmovej histórie kladie zdanlivo marginálnu časť dejín filmu, ktorá má však významný potenciál vypovedať o dobových dispozitívoch, ideológii a propagande. Mikušovej text precízne pomenúva jednotlivé prístupy k [Read More]

Pre pokračovanie článku, si prosím zakúpte ročné predplatné.
Ak už naše predplatné máte, prihláste sa.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia