2019 11 PostsocializmusFeministický KapitálAko odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti

Zuzana Maďarová11. novembra 2019852

 

„Vstup marginalizovaného hlasu do verejného priestoru sprevádza protirečenie, vzbudzuje odpor. Je totiž volaním po novej paradigme: ‚vyžaduje, aby sme sa naučili hovoriť a počúvať novým spôsobom.‘ Táto publikácia pomenúva formy zneviditeľňovania žien v naratívoch novembra 1989, prináša do dominantného diskurzu príbehy rôznych žien, usiluje sa zviditeľniť (nielen) ich marginalizované hlasy a odvráva tak zjednodušujúcim tendenciám prezentovať November ako jednorazovú historickú udalosť, ktorú vo veľkých mestách realizovala hŕstka mužov. Keďže touto prácou odvrávam prevládajúcej podobe kolektívnej pamäti, podľa upozornenia bell hooks počítam s odporom. Súčasne však verím, že môže prispieť k volaniu po nových, rozrôznených spôsoboch počúvania a rozprávania príbehov o Nežnej revolúcii.“

 

Týmito slovami uzatváram knihu Ako odvrávať novembru 1989, ktorá je trochu netradičným príspevkom k tridsiatemu výročiu Novembra. Je feministickým pohľadom na spojenie medzi individuálnou a kolektívnou pamäťou, skúma, čo nám rod ako kategória analýzy môže povedať o možnostiach a praxi spomínania na jednu z kľúčových udalostí našej modernej histórie. Uvádza do súvislosti príbehy, ktoré mi vyrozprávalo šestnásť účastníčok novembra 1989 vo výskumných rozhovoroch, s príbehmi, ktoré odzneli v médiách pri príležitosti dvadsiateho výročia Novembra. Do diskusie teda vstupujú naratívy žien, ktoré zväčša nemali možnosť zasiahnuť do verejného diskurzu o Novembri, s mediálnymi naratívmi určujúcimi pre charakter kolektívnej pamäti o revolúcii.

 

Úryvok

 

Rodina je priestorom, v ktorom sa utváral charakter lídra revolúcie, a to predovšetkým v súvislosti s otcom ako mužským vzorom, ktorý bol síce fyzicky neprítomný, ale zanechal na synovi silnú stopu. Pocit rebélie, rozoznávania krivdy a nespravodlivosti sa v príbehu formuluje už v ranom detstve, je súčasťou identity predstavovaného revolucionára. Jeho úloha v revolúcii teda nie je ani náhodná, ani nie je dôsledkom okolností, je naplnením vnútorných predpokladov človeka/muža. Predstavu o hrozbe neslobodného detstva prenáša na ďalšie generácie, predovšetkým vlastné deti, ktoré sa pre neho stali motiváciou konania. Na otázku moderátora, kde bral vnútornú silu (v boji s režimom), uvádza, že je pre neho dôležité, aby deti mohli žiť v slobodnej krajine a nezažili to, čo ich rodičia. Dôraz sa teda kladie na konanie nasmerované do budúcnosti.

 

Konkrétny súkromný priestor, v ktorom sa vedúce osobnosti hnutia v danom období pohybovali, však bol v médiách prezentovaný ako podružný priestoru verejnému, revolučnému. V súvislosti s konkretizovaným revolučným konaním alebo politickou zodpovednosťou sa rodina takmer nespomína. K výnimkám patrí príbeh aktéra, ktorého „zrazu“ kooptovali do federálneho parlamentu. Prostredníctvom rýchleho časového spádu jeho rozprávania sa prejavuje hierarchizácia verejnej a súkromnej sféry: „Prišiel som vtedy domov a povedal manželke, že som poslanec a musím hneď do Prahy. Opýtala sa, či som normálny. Ale potom ma celá rodina podporovala. Hneď večer som sadol na vlak.“ V takto konštruovanom príbehu je rodina skôr kulisou než významným priestorom s aktívnymi subjektmi. Podpora rodiny je síce vyjadrená, ale aktér sa nevracia domov s otázkou, ani sa neprichádza poradiť, prichádza rozhodnutý, pretože je poslanec a „musí“ odísť.

 

Podobnú situáciu s inou rodovou dynamikou opisuje účastníčka výskumu F.: „Niekedy večer, okolo jedenástej zvoní u mňa telefón a volá X., či nastúpim nejak o tri dni do Federálneho zhromaždenia. (…) Tak som si vypýtala nejaký deň na rozmyslenie, pretože som tam mala syna malého, tak bolo treba ho zabezpečiť, ale áno, to som si povedala, že to sa nedá odmietnuť.“ Súkromný a verejný priestor sú tu v rovnovážnejšom postavení.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *