2020 07 Politický komiksTematický KapitálPolitický komiks – vo svete bežný, u nás v plienkach

Peter Karpinský9. júla 2020510

Prepojenie politiky a komiksu na prvý pohľad pôsobí antagonisticky: politika je predsa niečo vážne a dôležité, podľa slovníka cudzích slov je to „oblasť verejných štátnych záležitostí; veda o vnútorných a zahraničných cieľoch a úlohách štátu; aktívna účasť občanov na živote štátu“ a naopak, komiks zväčša vnímame ako ľahkú, nenáročnú zábavu. Podľa slovníka ide „o kreslený seriál komických, dobrodružných a iných príbehov.“ Zdanlivá nezlučiteľnosť je však mylná. Politika a komiks majú k sebe blízko už celé stáročia. 

Stačí sa pozrieť na dejiny žánru. Už protokomiksy (rozprávania pomocou obrázkov) sa často tematicky viazali na politiku. Ak akceptujeme tvrdenie filmára a teoretika Reného Claira, že medzi primárne komiksy patrí napríklad Trajánov stĺp (113 n. l.), ktorý v obrazoch opisuje boj Rimanov s Dákmi, a komiksom môže byť aj tapiséria z Bayeux (prvé informácie o nej sú z roku 1476) zachytávajúca inváziu Normanov vedených Viliamom Dobyvateľom na územie Británie, potom sú politika a politické udalosti ústrednou témou týchto piktografických naratívov. Vzťah politika → komiks je veľmi intenzívny aj v neskôr, najmä vďaka politickým satirickým „stripom“ či kresleným pamfletom a pod. Podľa Claira sa dokonca aj textové bubliny, ktoré sú dnes pre komiks typické, do tohto pikto-verbálneho útvaru dostali vďaka anglickým politickým karikaturistom niekedy v 18. storočí.

Problém textovej zložky komiksu je však o čosi zložitejší a určite veľmi starý, no istá súvislosť medzi politickou karikatúrou/politickou satirou a komiksom jednoznačne existuje. Stačí si napríklad prečítať bohato ilustrované dielo Gustava Dorého z roku 1854 Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la sainte Russie (Dramatická, pitoreskná a karikovaná história svätej Rusi), ktoré osciluje medzi pseudovedeckou literatúrou a drsnou karikatúrou (podľa Dorého Rusi vznikli skrížením ľadového medveďa a mroža, sú to krvilační bojovníci, stále s niečím nespokojní, no vždy ohnutí pod vládou nepredvídateľných šialencov).

 

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

Autor pôsobí na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Kapitál, 2018 — projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia