2020 10 Súčasné maskulinitySpoločenský KapitálTematický KapitálMuži mocní i bezmocní: strukturní nadvláda a osobní zkušenost

Iva Šmídová8. októbra 202060

Muži zastávají ve společenské struktuře častěji prestižní, vlivné a oceňované pozice. Mají materiální i symbolické zdroje ovlivňovat chod společnosti. Výzkumy zároveň dokládají, že strukturně zvýhodněné postavení se nutně nemusí překlápět do osobních životů mužů jako zkušenost příjemná, vlivná či mocná. 

 

Pohled na muže a mužství se postupně mění, v posledních letech je i u nás reflektována pestřejší, v cyklu života proměnlivá mužská zkušenost, která se liší i mezi různými společenskými vrstvami a segmenty. Jsou zde muži mocní i bezmocní. Nicméně systém mužské nadvlády vepsaný do fungování organizací, institucí i formálních pravidel fungování státu i jazyka, jakým vůbec chápeme svět, přetrvává.

 

Z kraje druhého tisíciletí se do českých médií začalo dostávat téma mužů a mužství, kdy byli muži pojmenováni jako příslušníci genderové kategorie, ne už jako neutrální, bezpříznakoví občané či lidé prostě genericky za všechny. Jednalo se o zachycení vítaných trendů, jako bylo zapojení otců do péče o malé děti. Zhruba ve stejné době se také poměrně hlasitě začala ozývat různá uskupení „otců za práva dítěte po rozvodu“. Ta sice poukazují na palčivý problém, odvrácenou stranu genderové nerovnosti v soukromé sféře, ovšem převážně způsobem, jenž paušálně obviňuje ženy (bývalé partnerky, soudkyně, sociální pracovnice organizací na ochranu dětí apod.) ze zakoušených nesnází.

 

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

 

Autorka je socioložka, zkoumá muže a mužství od devadesátých let 20. století perspektivou kritických mužských studií.

 

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *