2019 05 OdboryTematický KapitálSlabé odbory môžu byť príčinou nízkych platov na Slovensku

Jakub Dovčík10. mája 2019335

 

Priepastný rozdiel medzi produktivitou práce a platmi v strednej Európe má viacero možných vysvetlení, no slabé odbory sú jedným z najpravdepodobnejších.

Prechod našej krajiny z plánovanej trhovej ekonomiky na zmiešanú po roku 1989 spôsobil zmeny v mnohých ekonomických a sociálnych inštitúciách. Začiatkom deväťdesiatych rokov ešte mnohé štáty strednej Európy experimentovali s nejakými formami štátom vedeného ekonomického rozvoja s pomocou domácich a štátom vlastnených spoločností. No ako je známe z príbehu Slovenska, prevedenie týchto ekonomických politík bolo prepojené s vysokou mierou korupcie a v mnohých smeroch bolo u daných politických reprezentácií dlhodobo neudržateľné.

Koncom deväťdesiatych rokov tak začala väčšina krajín, vrátane Slovenska počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu, prechádzať na model neoliberálneho ekonomického rozvoja poháňaného zahraničnými investíciami, ktoré nesporne priniesli ekonomický rast, no zároveň aj vytvorili niektoré lokálne špecifiká. Tieto špecifiká dnes spoluspôsobujú štrukturálne nedostatky ako nedostatky v ekonomickej konvergencii smerom k ekonomikám západnej Európy.

Platy zatiaľ nedobiehajú produktivitu práce

Keď sa pozrieme na posledné dáta Eurostatu o porovnaní podielu HDP na hodinu odpracovanú jedným pracovníkom na Slovensku s európskym priemerom, vidíme markantný rozdiel. Kým priemerný zamestnanec v EÚ vyprodukuje za hodinu 42,42 eur a dostane za ňu 20,30 eur, priemerný zamestnanec na Slovensku vyprodukuje za hodinu 35,18 eur, no dostane za to len 8,10 eura. V relatívnych číslach to vyzerá ešte horšie, keďže pri HDP na hodinu a pracovníka dosahuje naša ekonomika až osemdesiattri percent produktivity EÚ, pri platoch to je len štyridsať percent priemeru EÚ.

Pre pokračovanie článku a pre prístup do archívu, si prosím zakúpte ročné predplatné. Ďakujeme a prajeme dobré čítanie.

 

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *