Hľadáme mladých reportérov a reportérky na workshop s novinárkou a redaktorkou denníka Alarm Sašou Uhlovou

Máš 18 – 30 rokov a zaujíma ťa písanie reportáží? Prihlás sa na žurnalistický workshop pod vedením skúsenej novinárky a redaktorky Saši Uhlovej.

Téma worskhopu:
– Sociálna reportáž
– Ako je potrebné zaobchádzať s pojmom a nárokom na „novinársku objektivitu“?

Dátum: 18. 11. 2023 (sobota)
Miesto: Rómerov dom, Bratislava
Trvanie workshopu: 10:00 – 15:00 (4 hodiny s prestávkou na obed 12:00 – 13:00)
Max počet osôb: 8
Cena workshopu: zadarmo

Žiadosti zasielajte do 15. 11. 2023
– K žiadosti stačí poslať e-mail s vašimi osobnými údajmi.

Email: marketing@kapital-noviny.sk
Predmet: OPEN CALL 2023

Podujatie je súčasťou projektu PERSPECTIVES – novej značky pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku. Projekt je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Partneri: