O nás 2

Misia

Kapitál je projekt, ktorý vznikol z hladu po periodiku, ktoré by združovalo kvalitnú angažovanú publicistiku, venujúcu sa kultúrnym (literatúra, film, hudba, divadlo, architektúra, výtvarné umenie a iné) i širším spoločenským fenoménom (napr. džentrifikácia miest, feministické reflexie spoločenských otázok, prieniky kultúrnych a politických analýz, postavenie menšín na Slovensku atď) Cieľom projektu je pokračovanie vo vydávaní kultúrno-spoločenského mesačníku Kapitál, ktorý tieto a obdobné témy prináša a reflektuje. Eseje, recenzie, rozhovory, glosy, úvahy, pôvodná tvorba (poézia i próza) a preklady – to všetko sprevádzané ilustráciami, grafikami a maľbami domácich i zahraničných umelcov.  Motivácia, stojaca za vznikom kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál, sa dá vysledovať už z jeho názvu: chceme zhromažďovať kultúrny, umelecký a intelektuálny kapitál, ktorý sa nám dnes zdá roztrúsený do malých špecializovaných periodík a kultúrnych komunít. „Svojím zameraním, obsahom, stvárnením aj vnútornou štruktúrou a aktuálnym širokým rozsahom záujmu o súčasné živé myslenie o umení a spoločnosti aj vlastnou nonkonformnou reflexiou literatúry a jednotlivých druhov umenia aj multimediálneho priestoru vychádza tento nový časopis aktuálnej potrebe a dopytu takéhoto kultúrneho média na súčasnej čoraz živšej kultúrnej scéne Slovenska.“, hovorí o projekte jeho garant spisovateľ Ivan Štrpka.

Partneri: