Laco Oravec

admin1. januára 20172660

Laco Oravec vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Civilnú službu absolvoval vo feministickom združení žien Fenestra, ktoré sa venuje obetiam násilia páchaného na ženách a deťoch. Takmer 15 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku ako programový riaditeľ. V súčasnosti pôsobí na voľnen nohe a spolupracuje s rôznymi mimovládnymi organizáciami a iniciatívami. Venuje sa ľudským a menšinovým právam, multikulturalizmu, sociálnym inováciám a verejným politikám. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Napíšte komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

Partneri: