Avatar

DomovAutorVaselina Gankovska, Autor na Kapitál noviny