2021 11 Anarchia

#11 sprevádzajú diela Mujeres Creando,

anarchafeministického kolektívu z Bolívie, ktorého členky nudí homogénnosť feminizmu bielych, vzdelaných žien strednej vrstvy. Namiesto toho vytvárajú nepredvídateľné, heterogénne sesterstvá a presadzujú „konkrétne politiky“. Medzi ne patrí napríklad vynachádzanie spôsobov, ako bojovať s bankovým úžerníctvom počas vysokej nezamestnanosti, ktorá zasahuje v prvom rade ženy, alebo zakladanie verejných domov, ktoré fungujú ako družstvá – sexuálne pracovníčky sú zároveň ich vlastníčkami. Mujeres Creando vzdorujú inštitucionalizácii a začleňovaniu feminizmu do mimovládneho sektora, ich hlavným pôsobiskom zostávajú ulice: tu tvoria graffiti, organizujú protesty, subverzívne performancie a intervencie, ale samy by sa zrejme takejto umelecko-akademickej kategorizácii vysmiali. V rámci nepredvídateľných spojenectiev nasadzujú svoje telá, aby komunikovali, že dôsledná dekolonizácia nie je možná bez ukončenia patriarchátu a feminizmus, ktorý ignoruje triedne rozdiely a nezaujíma sa o materiálne a pracovné podmienky žien, je len ďalším neoliberálnym rozptýlením elít.

Ivana Rumanová

Partneri: