Domov2019 05 Odbory

https://i1.wp.com/kapital-noviny.sk/wp-content/uploads/2019/07/1905_ODBORY_KAPITAL-WEB_PROFILOVKY-CISIEL.png?fit=1772%2C1772&ssl=1

#naštrajk

#05 sprevádzajú diela Ateliéru bez vedúceho

Odbory

Ateliér bez vedúceho (ABV) vznikol v roku 2015 ako študentská iniciatíva, ktorá sa zameriava na umelecké vzdelávanie, nehierarchické modely fungovania a konsenzuálne rozhodovanie. Jeho členky a členovia vždy kládli dôraz na témy spojené s umeleckou produkciou, šírenie umeleckého vedenia (artistic knowledge) alebo komunitného konania. V súčasnosti rozširuje kolektív ABV svoje aktivity ďalej od reflexie vzdelávacích inštitúcií k otázkam prepájajúcim socioekonomické podmienky a environmentálnu krízu najmä vo vzťahu k umeniu.